BIZZ

List of AICC Members :: 2015

Name Phone No
Shri. Akon Bora 9435048286, 9864028840
Smti..Amiya Gogoi 03612330899
Shri.Anowar Hussain 9868180509
Sri.Lalit Mohan Suklavaidya  
Shri.Bhubaneswar Kalita,MP 03612460364(o)
036123429061(R)
9435048279
Dr.Bhumidhar Barman 0361-2261316
Dr.Malaya Barman 9957722470
Shri.Biren Singh Engthi, MP 09868180389
Shri.Bishnu Prasad,Ex-MP 9435062150
Smt.Supriya Rani Brahma  
Smt.Bobbeeta Sharma 9957894956
Shri.Dwijen Sarma,Ex-MP 09868181148
G.Chandra Langthasa  
Shri.Gautam Roy 9435047977
Shri.Nazrul Islam  
Dr.Haren Das 94350-14353
Dr(Mrs) Manjushree Pathak 9435041298
Shri.Hironya Bora 9435048051
Shri.Jaman Singh Brahma 9435113119
Smt.Niva Kanwar  
Dr(Smt) Lily Rajbongshi 0361-2267285
Bakul Ghosh 9678740474
 Sri.Anil Raja 9435041345
Rackibul Hussain 9954160061
Sri.Paban Singh Ghatowar,MP 9435036642
Smt.Rani Narah  
Sarat Borkotoky 9435049645
Dr.Smt.Hemprabha Saikia 94350-49629
Shri.Bhupen Bora 98540-13205
Shri.Tarun Gogoi
0361-236027/2360112
Abu Saleh Nijamuddin 9435080081
Pranay Rabha